February 2

0 comments

Je leven aansturen als een bedrijf

Tegenwoordig wil iedereen maar vrij leven. Zorgeloos leven.
Alles pakken wat het leven te bieden heeft.
Maar ja, soms gaat dat nou eenmaal niet zo.
Er is tegenwoordig zoveel keuze met wat we kunnen doen, dat we wel keuzes MOETEN maken.

Daarom pleit ik ervoor dat je je leven gaat inrichten als een bedrijf.

Gestructureerd vanuit een duidelijke missie en visie. En vervolgens daarop alles gaat inrichten om die missie en visie zoveel mogelijk in te vullen. En dan bedoel ik door middel van regels, jaarplannen en de continue sturing daarop.

Ik zal het hieronder verder uitleggen:

Missie

En dat begin met een missionstatement. Maar dan voor jezelf. Een personal mission statement dus. Per-mis-ta. Snap je em?

Door hierin op te nemen wat jij belangrijk vindt, wat jij wil bijdragen, wat jij wil ervaren, kan jij vervolgens ook bij elk moment dat jij een keuze moet maken deze maken vanuit die inzichten. Een stip op de horizon dus.

Visie

Hoe zie je het voor je. Jouw gewenste langetermijn perspecief. Wat is er dan aanwezig. Wat wil jij aantrekken in je leven? De visie kan je motiveren en een focus geven.

Hoe specifieker je kan zijn des te groter de kans dat het ook daadwerkelijk in je leven zal opduiken.

Regels (of principes)

Het missiestatement moet ingevuld worden. En wel op zo’n manier dat daar op dag- of week-basis ook op sturen valt. Door het stellen van (leef)regels kan je jezelf blijven sturen op dat wat jij belangrijk vind.

Jaarplannen

Deze komen van pas omdat je zal zien dat de missie, visie en regels zijn allemaal nog niet zijn behaald. De regels zullen continu aandacht blijven vragen en als je een goede personal mission statement hebt opgesteld zul je nooit klaar zijn.

Daarom wil je aandachtpunten hebben per jaar. Waar ga ik deze 365 dagen het accent leggen in mijn leven om te zorgen dat ik meer en meer naar mijn personal mission statement ga leven.

PDCA

Ook wel Plan – Do – Check – Act. Het blijven sturen op daar waar je mee bezig bent. Elke keer kom je weer terug op deze jaarplannen en leefregels om te zorgen dat ze voldoende aandacht krijgt en je dus blijft koersen naar die stip op de horizon.

Maar de leukheid van het leven dan?

Het mooie is dat je precies gaat doen wat je eigenlijk al wilde doen, alleen dan met meer focus.

En het mooie van regels is dat daardoor de kaders worden neergezet. Je weet precies wat wel goed is en wat niet goed is. Moet je je daar dan altijd aan houden? Nee, niets moet. Sterker nog. Nu kan je bewust uitzonderingen maken. En dat geeft weer ruimte.


Tags


You may also like

Bezieling

Bezieling
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}